DOLAR: 8.31 TL
EURO: 10.1 TL

Muhasebe Hizmetleri

  • Muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması ve işleyişinin sağlanması,
  • Yerel mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal defterlerin tutulması,
  • Aylık KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, BA ve BS formları, Üçaylık Geçici Vergi Beyannameleri ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması ve yasal süresi içerisinde beyan edilmesi,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi beyannamesi eki örtülü sermaye ve transfer fiyatlaması formlarının ve ihtiyaç halinde raporların düzenlenmesi,
  • Mali tablolar üzerinde enflasyon düzeltmesi ve UFRS hükümleri çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak sunumu,
  • Yıl sonu kapanış işlemlerine nezaret edilmesi v ekontrol edilmesi.

Yukarı Çık