DOLAR: 8.31 TL
EURO: 10.1 TL

Pratik Bilgiler

5 yıl önce

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2015 - 30.06.2015): Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir) SGK ya borcu bulunmayan işverenler için düzenlenmiştir. Borcu bulunanlar için toplam maliyet 60,08 TL fazla olacaktır.   Brüt Ücret 1.201,50 TL Net Ücret 858,96 TL SSK'ya Ödenmesi Gereken 390,49 TL SSK İşçi Payı 168,21 TL SSK İşveren Payı 246,31 TL SSK İşsizlik Sigortası İşçi Payı 12,02 TL SSK İşsizlik Sigortası İşveren Payı 24,03 TL 5510 S.K. Kaynaklanan...

5 yıl önce

EK BİLGİ: Amortisman Oranları İçin Tıklayınız   2015 yılında, değeri 880 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek. Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.   AMORTİSMAN SINIRI Yıllar İstisna Tutarları . 2015 880 TL 2014 800 TL 2013 800 TL 2012 770 TL 2011 700 TL 2010 680 TL 2009 670 YTL

5 yıl önce

SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2015 – 30.06.2015 Döneminde) Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında(*) 1.201,50 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca...

5 yıl önce

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları 6331 s. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 4/1-a 26/1-a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması 2.466 4/1-b 26/1-a İşyerinde alınan...

5 yıl önce

4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak Para Cezaları 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 164 3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 16.765 3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne...

5 yıl önce

(V.U.K. MADDE:177) BENDİ 2012 2013 2014 2015 YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 140.000.- TL 150.000.- TL 150.000.- TL 160.000.- TL YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI 190.000.- TL 200.000.- TL 200.000.- TL 220.000.- TL HİZMET G.SAFİ HASILAT 77.000.- TL 80.000.- TL 80.000.- TL 88.000.- TL 1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE 140.000.- TL 150.000.- TL 150.000.- TL 160.000.- TL HASILATININ BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI DAYANAĞI Yen. Değ. Oranı Yen. Değ. Oranı Yen. Değ. Oranı Yen. Değ. Oranı VUK- 411 Sıra Nolu VUK- 422 Sıra Nolu VUK- 432 Sıra Nolu VUK- 432 Sıra Nolu Genel Tebliği Genel Tebliği >Genel Tebliği >Genel Tebliği NOT :...

5 yıl önce

ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ 01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Asgarî geçim indirimi MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16...

5 yıl önce

SGK Taban ve Tavan (2015)   Taban (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası)     1.201,50 TL Tavan (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası)     7.809,90 TL Taban (01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri arası)     1.273,50 TL Tavan (01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri arası)     8.277,90 TL   Taban (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası)     1.071,00 TL Tavan (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası)     6.961,50 TL Taban (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası)     1.134,00 TL Tavan (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası)     7.371,00 TL Taban (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası)     978,60 TL Tavan (01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası)  6.360,90 TL Taban (01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası)  1.021,50 TL Tavan (01.07.2013-31.12.2013...

5 yıl önce

Gelir Vergisi Tarifesi (2015)   2015 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi.   12.000 TL'ye kadar                                                                                             % 15 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası                                             % 20 66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (Ücretlerde  106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL) fazlası                         % 27 66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (Ücretlerde  106.000 TL' den fazlasının 106.000 TL' si için 25.990 TL)  fazlası   % 35   2014 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi.   11.000 TL'ye...

« Önceki Sayfa

Yukarı Çık