DOLAR: 8.16 TL
EURO: 9.70 TL

Asgari Ücret-Yemek Yardımı (2015)

5 yıl önce
377 kez görüntülendi

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2015 – 30.06.2015):
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir.
(Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

SGK ya borcu bulunmayan işverenler için düzenlenmiştir. Borcu bulunanlar için toplam maliyet 60,08 TL fazla olacaktır.

 

Brüt Ücret 1.201,50 TL
Net Ücret 858,96 TL
SSK’ya Ödenmesi Gereken 390,49 TL
SSK İşçi Payı 168,21 TL
SSK İşveren Payı 246,31 TL
SSK İşsizlik Sigortası İşçi Payı 12,02 TL
SSK İşsizlik Sigortası İşveren Payı 24,03 TL
5510 S.K. Kaynaklanan indirim – 60,08 TL
6111 S.K. Kaynaklanan indirim – 0,00 TL
Vergi Dairesine Ödenmesi Gereken 81,99 TL
Gelir Vergisi ( AGİ Sonrası kalan ) 72,87 TL
Damga Vergisi 9,12 TL
Toplam SSK + Vergi 472,47 TL
Toplam İşçi Maliyeti 1.411,76 TL

 

16 yaş altı ve 16 yaş üstü sınırı 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir, tek asgari ücret uygulanacaktır.

 

Asgari Ücret                    (01.07.2015 – 31.12.2015)   1.273,50 TL

Asgari Ücret                    (01.01.2015 – 30.06.2015)  1.201,50 TL

 

 

Asgari Ücret                             (01.07.2014 – 31.12.2014)   1.134,00 TL

Asgari Ücret                             (01.01.2014 – 30.06.2014)  1.071,00 TL

 

16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.07.2013 – 31.12.2013) 1.021,50 TL

16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.01.2013 – 30.06.2013)  978,60 TL

16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.07.2012 – 31.12.2012)  940,50 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.01.2012 – 30.06.2012)  886,50 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.07.2011 –  31.12.2011)  837,00 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.01.2011 –  30.06.2011)  796,50 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.07.2010 – 31.12.2010)  760,50 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.01.2010 – 30.06.2010)  729,00 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.07.2009 – 31.12.2009)  693,00 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.01.2009 – 30.06.2009)  666,00 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.07.2008 – 31.12.2008)  638,70 TL
16 Yaşından Büyükler için alt sınır (01.01.2008 – 30.06.2008)  608,40 TL

 

 

Ücret bordrosu:

Madde 238- İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ( Ücret bordrosu ) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret* üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki malumat yazılır.

1- Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü ( Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir);
2- Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
3- Birim ücreti ( Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);
4- Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;
5- Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı:

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlayıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.
İş verenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

 

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
Yıllar İstisna Tutarları
2015 13,00 TL
2014 12,00 TL
2013 12,00 TL
2012 11,70 TL
2011 10,70 TL
2010 10,00 TL
2009 10,00 TL
2008 9,00 TL
2007 8,80 TL
2006 8,25 TL
2005 7,50 TL

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yukarı Çık