DOLAR: 8.16 TL
EURO: 9.70 TL

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

5 yıl önce
308 kez görüntülendi

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2015 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 164
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 16.765
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.673
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 134
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 134
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 134
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 134
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 134
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 554
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2.095
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2.095
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 153
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 153
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 153
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 554
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 554
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 554
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 270
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 270
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 270
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 270
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 270
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.478
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 270
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.478
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.478
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.478
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.478
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.478
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.478
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.478
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.478
77 105/c İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 1.540
78 105/a İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda) 307
78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak 1.540
79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak 1.540
80 105/c İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 1.540
81 105/c İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek 1.540
85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için 1.540
85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 677
86 105/b Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 307
87 105/b Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için 307
88 105/c Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 1.540
89 105/c İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 1.540
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 16.765
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 13.412
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 13.412
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 13.412
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 13.412

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yukarı Çık