DOLAR: 8.31 TL
EURO: 10.1 TL

Güncel Makaleler ve Tebliğler

Güncel Makaleler ve Tebliğler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No: 5   Taksit Sürelerinin Uzatılması MADDE...

5 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29703 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

29 Aralık 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29577 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ...

25 Aralık 2015 Cuma Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan : VERGİ USUL KANUNU GENEL...

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

Tarih 01/03/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149 01/03/2011 Konu : Altın işçiliğine ait KDV’nin...

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/VUK-233-2009-MUK-10                               10.02.2009/ 4414 Konu: Perakende satış...

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı...

Yıllık Ücretli İzin Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 İş Günü Hizmet...

Ba Bs Form Açıklamaları Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile...

14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel...

İşsizlik Sigortası Oranları İşçi Payı % 1 İşveren Payı % 2 İşsizlik Sigortasının Şartları ve Süresi İşsizlik ödeneği alabilmek...

Kıdem Tazminatı YILLAR İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI    01.01.2015 - 30.06.2015 3,541,37  01.07.2014 - 31.12.2014 3.438,22  01.01.2014 - 30.06.2014 3.438,22  01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44  01.01.2013 -...

EK BİLGİ: Amortisman Oranları İçin Tıklayınız   2015 yılında, değeri 880 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve...

(V.U.K. MADDE:177) BENDİ 2012 2013 2014 2015 YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 140.000.- TL 150.000.- TL 150.000.- TL 160.000.- TL YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI 190.000.- TL 200.000.- TL 200.000.- TL 220.000.-...

ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ 01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN...

SGK Taban ve Tavan (2015)   Taban (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası)     1.201,50 TL Tavan (01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri arası)     7.809,90 TL Taban...

Gelir Vergisi Tarifesi (2015)   2015 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi.   12.000 TL'ye kadar                                                                                             % 15 29.000 TL'nin...


Yukarı Çık